Doel van de Stichting Veere

Volgens haar Statuten heeft de Stichting Veere (opgericht op 1 november 1945) ten doel: "het behouden van de oorspronkelijkheid van de stad Veere en het beter herkenbaar maken hiervan, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords".

 

De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: