Nieuwsbrief met jaarverslag 2021

 

STICHTING VEERE

Tot herstel, behoud en verhoging van haar eigen stadsschoon

 

 

Nieuwsbrief met Jaarverslag 2021

De hoogstamboomgaard

In het begin van het jaar zijn er verschillende bomen gerooid, omdat deze oud waren en gevaar opleverden voor de omgeving. Door het jaar heen zijn alle bomen deskundig bekeken en daar waar nodig gesnoeid. Omdat de meeste er al meer dan dertig jaar staan zullen de komende tijd regelmatig bomen moeten worden gerooid en vanzelfsprekend nieuwe worden geplant. Inmiddels is er ook een nieuw houten hek geplaatst aan de Mijnsherenstraat. Veel en leuk werk, maar ook kostbaar. Dus alle hulp is welkom!!

 

Werkzaamheden in de boomgaard.

 

 

Naast het opknappen van de boomgaard zijn er ook nog andere plannen. Wij hebben contact met enkele imkers over het plaatsen van bijenkasten. Dit zou kunnen helpen de bomen weer in goede conditie te brengen en de verwachting is dat er daardoor meer leven in de boomgaard zal komen. De bijenkasten zouden dan op ruime afstand van de huizen geplaatst kunnen worden, waardoor er geen sprake van overlast zal zijn. Er is nog niets definitief, maar het leek ons een leuk idee.

 

 

Plaquette Kanaal door Walcheren.

Samen met de Stadsraad Veere hebben we in oktober een gesprek gehad met enkele vertegenwoordigers van de Provincie Zeeland om de gedenksteen te verplaatsen naar een meer zichtbare plek op het sluizencomplex. Zij hebben toegezegd zich hiervoor te willen inzetten, temeer omdat het dit jaar 150 jaar geleden is dat het Kanaal door Walcheren werd geopend. Een mooie reden voor een feestelijke herdenking.

 

Momenteel ligt de gedenksteen vergeten onder aan het talud.

 

 

 

Stadhuisbeelden.

De laatste ontwikkelingen zijn van december. Toen kon men ons vertellen dat er na overleg met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de monumentencommissie kan worden overgegaan tot het aanvragen van offertes bij verschillende beeldhouwers. Wordt vervolgd.

 

 

Oranjeplein.

Het zal u niet zijn ontgaan dat het plein een kleine metamorfose heeft ondergaan en nu voor een gedeelte is ingericht als parkje. Natuurlijk veel leuker dan al het blik, maar jammer dat de plannen voor de bebouwing van het Oranjeplein weer op de lange baan zijn geschoven. Hopelijk neemt de nieuwe gemeenteraad snel een beslissing.

 

 

Overige zaken.

Het bestuur heeft het afgelopen jaar vijfmaal vergaderd.

Verder volgen we zoals gewoonlijk de aangevraagde- en verleende omgevingsvergunningen en hebben we overleg met de Gemeente en de Stadsraad over diverse zaken.

Tijdens de vergadering van 20 september heeft Hans van Pagee afscheid genomen als bestuurslid, hij had dit jaar al eerder aangegeven zijn bestuursfunctie te willen beëindigen. We zullen zijn kennis node missen en danken hem voor zijn inzet al deze jaren.