Nieuwsbrief met jaarverslag 2020

 

STICHTING VEERE

Tot herstel, behoud en verhoging van haar eigen stadsschoon

 

 

NIEUWSBRIEF met JAARVERSLAG 2020

De hoogstamboomgaard

De huidige toestand van de fruitbomen laat te wensen over. Verschillende bomen hebben te lijden gehad van de droogte de laatste 2 jaar en zullen moeten worden vervangen. Andere moeten hoognodig worden gesnoeid. Voor het onderhoud van de boomgaard hebben wij een contract met Landschaps Beheer Zeeland en ook winnen wij advies in bij andere partijen. Verder zal het hek dat toegang biedt naar de boomgaard moeten worden vervangen. Kortom: veel werk aan de winkel, hetgeen de nodige kosten met zich meebrengt.

Plaquette Kanaal door Walcheren

In maart 2011 is bij de bodemsanering voor de aanleg van het parkeerterrein aan het Mauritsbolwerk een plaquette gevonden ter herinnering aan de opening van het kanaal in september 1872. De steen lag ongeveer 2 meter onder de grond bij al het overige puin.

De gedenksteen ligt nu echter onderaan het talud bij de sluis waar de schepen van de Stichting Hoogaars aanmeren. Jammer genoeg voor niemand te zien.

Omdat de opening van het kanaal volgend jaar 150 jaar geleden is, lijkt het ons een goed moment een mooiere plaats te vinden voor deze steen. Daarom willen wij de provincie en/of gemeente benaderen met de vraag of de steen kan worden herplaatst op een meer zichtbare plaats, zodat iedereen kan lezen over de geschiedenis van het Kanaal door Walcheren.

Stadhuisbeelden

Na de restauratie van het stadhuis in 2013 zijn er nog steeds 7 lege nissen in de voorgevel.

De bestaande beelden die hierin stonden, werden om veiligheidsredenen verwijderd.

Met de gemeente Veere heeft een gesprek plaats gevonden over de beelden en daarin werd uitleg gegeven over het gedane onderzoek dat door Architectenbureau Rothuizen is uitgevoerd. Er is uitgebreid onderzoek gedaan naar diverse soorten natuursteen, zachtere en hardere soorten. Ook naar gepatineerd brons is gekeken. Daarnaast is ook de mogelijkheid onderzocht om de beelden uit te voeren in composiet materiaal. Een andere discussie is of de beelden monochroom of polychroom moeten worden uitgevoerd. Het stadhuis was zelf in kleur en de beelden waren polychroom. We wachten het onderzoek af.

Website

Deze is weer helemaal up to date met 8 thema pagina's, wel moet de pagina over het carillon nog worden bijgewerkt.

Overige zaken

Wij zijn betrokken bij de ontwikkelingen over het Oranjeplein, de Gebiedsagenda Zuid-Westelijke Delta 2050 en Gebiedsvisie Veerse Meer. Wij hebben ingesproken bij de gemeenteraadsvergadering betreffende het parkeerbeleid 2021 en zoals gewoonlijk houden wij nauwgezet de aangevraagde- en verleende omgevingsvergunningen bij.

Donaties

In 2020 heeft de Stichting Veere een financiële bijdrage verstrekt van € 1000,- aan de projectgroep VEERE IN 3D. Zij zijn bezig om de stad Veere vanaf middeleeuwen tot nu vast te leggen in 3D. Op deze manier wordt het mogelijk om middels een 3D film een indruk te krijgen van het leven in Veere door de jaren heen. Over de vele monumentale panden die er in Veere bestaan en over verdwenen monumenten. Over de verdedigingswerken, de familie van Borsele, de veerpont Campvere en nog heel veel andere zaken welke speelden in vroegere tijden en in het heden.