Het carillon

Het Stadhuis, gelegen aan de Markt, is zeker het mooiste monument van Veere. Dit laat-gotische gebouw werd in 1477 voltooid. De befaamde Hendrik IV van Borsele, Heer van Veere gaf opdracht voor de bouw van het Stadhuis.

Het Stadhuis heeft tweemaal een restauratie ondergaan en wel in 1885 en in 1930-1935. Ter vervanging van de oorspronkelijke toren werd in 1599 een nieuwe, in het onderste deel vierkante, toren gebouwd, in vroeg-renaissance stijl ontworpen door de uit Brugge afkomstige Adriaan de Muer. Ondanks het verschil in bouwstijl harmonieert deze toren opmerkelijk met het hoofdgebouw. 

 

In deze toren bevindt zich een fraai carillon, vervaardigd door de klokkengietersfamilie Van der Gheyn uit Mechelen en Leuven. In de loop der tijd werden herhaaldelijk klokken vervangen of vernieuwd. Op initiatief van de Stichting Veere vond na de bevrijding een restauratie plaats, die in 1949 gereed kwam. In 1972 was opnieuw een restauratie noodzakelijk, waarbij tevens het aantal klokken werd uitgebreid. De Stichting was ook ditmaal zeer actief en wist veler bijdragen te verwerven. Bij deze gelegenheid werd de oude luidklok, die jarenlang in de tuin van de Schotse huizen had gestaan, weer in de toren teruggebracht. Dit is de klok met de diepste toon, die in ons land te vinden is.

 

 

Hier treft u enkele stukjes carillonmuziek, uitgevoerd door de stadsbeiaardier van Veere, Kees van Eersel.

Improvisatie 2 min; 2MB
Improvisatie "Gelukkig is het land" 4 min; 3,7 MB